tarifne podmienky - Lopušná dolina

Prejsť na obsahAktuality >


Mapa tratí


Lyžiarska škola


Požičovňa


SKI servis


Bufet Zrubík


UbytovanieTarifné podmienky v stredisku Lopušná dolina, s.r.o.
Ceny v cenníku sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Všetky skipasy okrem bodových lístkov sú NEPRENOSNÉ!
Skipasyobdržané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú NEPLATNÉ a budú ZABLOKOVANÉ!
Platba za lyžiarske lístky je možná v hotovosti alebo platobnými kartami – Maestro, Mastercard, VISA, VISA electron, DinnersClub International
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien lístkov v priebehu sezóny.

Záloha na čipovú kartu
VŠETKY lyžiarske lístky sú vydávané LEN na čipovej karte (umožňujú prechádzať cez turnikety bez potreby manipulácie s lístkom), na ktoré požadujeme VRATNÚ zálohu vo výške 2 €/čipová karta. Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť v pokladni strediska, kde bol lístok zakúpený (počas otváracích hodín, otvorená ešte 10 minút po ukončení prevádzky vlekov).
Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty.

Zľavy
Deti do 6 rokov,v sprievode dospelej lyžujúcej osoby 1 EUR.
Vek dieťaťa je potrebné preukázať hodnoverným identifikačným dokladom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia – napr. pas, preukaz poistenca. Preukaz poistenca je povinná mať pri sebe sprevádzajúca dospelá osoba.

Tarifa DETI/SENIORI
Na zľavnené lístky v tejto tarife majú nárok:
- deti od 6 rokov do 12 rokov vrátane,
- seniori nad 60 rokov,
- zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP),

TarifaJUNIOR
Na zľavnené lístky v tejto tarife majú nárok:
- junior vo veku od 12 rokov do 18 rokov vrátane,
študenti s platnou kartou ISIC

Pri kúpe zľavnených skipasov v tarife deti alebo v tarife junior je potrebné preukázať sa bez vyzvania dokladom potvrdzujúcim nárok na zľavu - kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným preukazom totožnosti.
Prosíme návštevníkov o dodržiavanie tejto podmienky na získanie zľavy,nakoľko pracovníci pokladne nemôžu urobiť žiadne výnimky

Skupinová zľava
Skupina má nárok na zakúpenie skupinových lístkov, ak sa jedná o organizovanú skupinu (napr. lyžiarsky klub, zájazd, škola a pod.), ktorá si zakupuje rovnaký druh skipasu.
- Za skupinu sa považuje 20 a viac osôb (môžu byť kombinovane dospelé osoby a deti),
- Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny),
- Zľava je poskytovaná vo výške 10% pre dospelé osoby a 5% pre juniorov a deti z jednodňových a viacdenných lístkov,
- Individuálne zľavy je možné poskytnúť po dohovore s manažérom strediska.

ZĽAVY NIE JE MOŽNÉ VZÁJOMNE KOMBINOVAŤ.
Prevádzkový poriadok

Každý návštevník lyžiarskeho strediska je povinný oboznámiť sa s týmito tarifnými podmienkami a tiež so zásadami správania sa na lyžiarskych vlekoch a tratiach pre zaistenie bezpečnosti ich prevádzky, ktoré sú na informačných tabuliach pri pokladni a pri mieste nástupu na LDZ. Zakúpením lístka na LDZ lyžiar potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a je povinný sa podľa nich riadiť.

Kúpou lyžiarskeho lístka sa kupujúci zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné aprepravnépodmienky.
Návštevníci sa pohybujú po stredisku na vlastnú zodpovednosť, sú povinní riadiť sa a poslúchnuť pokyny zamestnancov strediska a dodržiavať zásady bieleho kódexu.

V cene permanentiek je zahrnuté aj krytie nákladov spojených s poskytnutím prvej pomoci Lyžiarskou zdravotnou službou (LZS), ktorá je vykonávaná vyškoleným personálom. Prípadné úrazy hláste obsluhy lanovky alebo vlekov alebo LZS. Ak plánujete svoje športové vyžitie len na otvorených zjazdových tratiach, nepotrebujete pre svoju lyžovačku uzatvárať žiadne ďalšie poistenie.

Lyžiarske stredisko Lopušná dolina,s.r.o. pre Vás zmluvne zabezpečuje odborne spôsobilú prvú pomoc prostredníctvom LZS. LZS zabezpečuje prvú pomoc pri úrazoch na lyžiarskej trati a potrebnú prepravu zraneným osobám odborne spôsobilou osobou do miesta, kde sa im poskytne odborná lekárska pomoc, alebo k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia zabezpečovať činnosť podľa § 4 ods. 1, písm. b., § 5 odseku 1, písm. e. Zákona NR SR č. 544/2002 o Horskej službe v prípade havárie osobného horského dopravného zariadenia (ďalej OHDZ) poskytne nevyhnutnú pomoc pri likvidácii následkov havárie.
V cene lístka nie je zahrnuté dodatočné poistenie.

Návštevník je povinný v prípade vyzvania obsluhou lyžiarskeho stredisku preukázať sa platným lyžiarskym lístkom a platným
preukazom totožnosti. Pokiaľ obsluha zistí, že klient jazdí na neplatný alebo na neoprávnene zľavnený lístok, tento mu lístok zablokovaný  bez nároku vrátenia cestovného

V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ VYHRADZUJE PRÁVO NA ODOBRATIE PRÍPADNE ZABLOKOVBANIE LÍSTKA BEZ NÁROKU NA ODŠKODNENIE!

Náhrady za zakúpené jazdné
Náhradu za zakúpený lístok prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska a dopravných zariadení neposkytuje, pokiaľ bola znemožnená prevádzka LDZ okolnosťami, ktoré nezapríčinil prevádzkovateľ lyžiarskych dopravných zariadení.
V prípade zastavenia prevádzky LDZ z dôvodu výpadku dodávky elektriny alebo vplyvom iných okolností zapríčinených prevádzkovateľom po dobu dlhšiu ako 3 hodiny môže klient požiadať o vrátenie pomerného cestovného za daný deň.
V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku lanovky prevádzkovateľ môže vydať náhradné lístky na iný ľubovoľný termín v sezóne. Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.
Za stratu lyžiarskeho lístka prevádzkovateľ nezodpovedá a neposkytuje žiadnu náhradu


Prevádzková doba
je uvedená na webovej stránke www.svitlopusnadolina.sk

Prevádzkovateľ:
Lopušná dolina, s.r.o.
sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
prevádzka: Lopušná dolina
IČO:   47 907 631
DIČ:   2024137115
IČ DPH:   SK2024137115
zapísaný v OR OS Prešov v odd. Sro vložka č. 30823/P
Ing. Kozubík Ľubomír - konateľ
Jurčo František- konateľLopušná dolina, s.r.o.
Lopušná dolina, s.r.o.
Kontakt >>
Návrat na obsah